Domů

Image result for vyrobek
Image result for vyrobek

Výrobek

Výrobek či produkt je výsledek výrobního procesu. V běžném jazyce se používá slovo výrobek ve smyslu koupitelného produktu, výrazně odlišného od původních surovin.

Z hlediska českého zákona je výrobek „jakákoliv movitá věc, která byla vyrobenavytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená“.

Bezpečný výrobek je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí“, přičemž se sledují následující kritéria

  • veškeré vlastnosti výrobku (jako životnost, balení a návod na uvedení do provozu) musí být uvedené v češtině
  • výrobce musí uvést potenciální rizika
  • musí být uvedená případná nebezpečí užívání výrobku v kombinaci s jinými výrobky

Související pojmy

Tyto informace se dozvíte na našem webu v rámci evropské unie chytrá města-smart city.

Naše služby poskytujeme v oblasti online podnikaní a současně provozujeme online weby.Najdete zde rady,články,slevové kupony,doporučení a další informace.Dále se zabýváme zprostředkování obchodu a služeb.

Naše weby sleduje 3000 000 lidi za rok

Sekce domovské stránky

Image result for vyrobek
Image result for vyrobek
Image result for vyrobek
Image result for vyrobek
Image result for vyrobek

O nás

Image result for vyrobek

Výrobek

Výrobek či produkt je výsledek výrobního procesu. V běžném jazyce se používá slovo výrobek ve smyslu koupitelného produktu, výrazně odlišného od původních surovin.

Z hlediska českého zákona je výrobek „jakákoliv movitá věc, která byla vyrobenavytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená“.

Bezpečný výrobek je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí“, přičemž se sledují následující kritéria

  • veškeré vlastnosti výrobku (jako životnost, balení a návod na uvedení do provozu) musí být uvedené v češtině
  • výrobce musí uvést potenciální rizika
  • musí být uvedená případná nebezpečí užívání výrobku v kombinaci s jinými výrobky

Související pojmy

Tyto informace se dozvíte na našem webu v rámci evropské unie chytrá města-smart city.

Naše služby poskytujeme v oblasti online podnikaní a současně provozujeme online weby.Najdete zde rady,články,slevové kupony,doporučení a další informace.Dále se zabýváme zprostředkování obchodu a služeb.

Naše weby sleduje 3000 000 lidi za rok

Současně provozujeme další webové stránky

http://www.diabetici.eu/

http://www.ekozivot.euhttp://www.kostel.euhttp://www.odluzit.euhttp://www.pamatky.euhttp://www.petr-beran.euhttp://www.seniori.euhttp://www.usov.eu


http://www.dopravce.euhttp://www.usedlost.eu

http://www.ucime.eu


http://www.obchod24.euhttp://www.emobilita.eu

http://www.cestujici.eu


http://www.handicapy.eu


http://www.delikates.eu
http://www.biovyrobky.eu


http://www.obcane.eu


http://www.varim.euhttp://www.divaci.euhttp://www.pacienti.eu


http://www.ekozdroj.eu


http://www.lekar24.euhttp://www.pojistnik.eu


http://www.zemedelec.eu

http://www.esidlo.eu


http://www.brozury.euhttp://www.chalupy-chaty.euhttp://www.dalnice.euhttp://www.eu-sport.euhttp://www.dieceze.euhttp://www.stanice.euhttp://www.mistopisy.euhttp://www.konzulting.euhttp://www.levandula.eu


http://www.vyrobek.eu


http://www.casina.euhttp://www.stavebnici.eu


http://www.smartmesto.eu


http://www.eobcan.eu
http://www.eubanka.euhttp://www.5g-sit.eu


http://www.umelci.art

Kontakt

Image result for vyrobek

Telefon +420 607 422 231

e-mail recepce@vyrobek.eu

sídlo

Petr Beran

Bohutín 130

78962 Bohutín

Olomoucký kraj

Ičo 64095037